Suallarınıza uşaq cərrahı

Vüsal Cəfərov cavab verir

2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya fakültəsində təhsil alıb. Daha sonra 2009-2010-cu illərdə Pediatriya ixtisası üzrə inrernatura təhsili alıb. 2011-ci ildə Türkiyədə təşkil olunan Tibbdə uzmanlıq imtahanını verərək, İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa tibb fakültəsinin Uşaq Cərrahiyyəsi və Urologiyası bölməsinə qəbul olmuşdur. 2011-2016-cı illər ərzində  Uşaq Cərrahiyyəsi və Urologiyası ixtisası üzrə uzmanlıq təhsili alaraq öz peşəsinə yiyələnib. Bu müddət ərzində uşaqlar üzərində 5000-dən artıq cərrahi əməliyyat icra edib. 2016-cı ildə uzmanlıq təhsilini bitirmişdir və həmin ildən etibarən Mərkəzi Gömrük Hospitalında Uşaq cərrahı olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Vüsal Cəfərov uşaqlarda anadangəlmə inkişaf qüsurlarını, yenidoğulmuş uşaqların cərrahi problemlərini, müxtəlif növ uşaq ümumi, uşaq torakal və uşaq uroloji əməliyyatlarını, uşaqlarda rast gələn təcili patalogiyaları həm açıq cərrahiyyə, həm də laparoskopik üsulla icra etməkdədir. 

TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR:

- Kriptorxizm (enməmiş xaya) nədir?

- Kriptorxizm xayanın xayalığa tam olaraq enməməsidir. Bir tərəfli və iki tərəfli ola bilər. Əsas səbəbi hamiləlik dövründə xayanın enmə prosesinin gecikməsidir. Ən çox vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda rast gəlinir.

- Kriptorxizmin hansı müalicə üsulları var?
- Kriptorxizm neçə yaşında əməliyyat edilməlidir?
- Kriptorxizm (enməmiş xaya) vaxtında əməliyyat edilməzsə, hansı fəsadlar ortaya çıxa bilər?
- Enməmiş xayası olan bir uşağa hormonal müalicə etmək olarmı?
- Uşaqlar neçə yaşında sünnət edilməlidir?

- Uşağı yaşından asılı olmayaraq mütləq sünnət etmək lazımdır. Sünnət cərrahi bir prosedurdur. Ümumiyyətlə, 3 həftəyə qədər təcili olmadığı halda uşaqlara heç bir cərrahi prosedur etmək lazım deyil. 3 həftəsini tamamlamış uroloji muayinəsi normal olan uşaqlar isə artıq sünnət edilə bilər. 3-6 yaş arasında uşaqların öz orqanları haqqında fikirləri formalaşdırılmasına görə bu yaş arasında uşaqların sünnət edilməsi məsləhət görülmür.

- Sünnət yerli keyitmə ilə, yoxsa ümumi anesteziya ilə icra edilməlidir?
- Hansı xəstəliklər zamanı uşağı mütləq sünnət etdirmək lazımdır?
- Sünnətin tibbi faydaları varmı?